08.04.2016

"Protetyka na implantach". Jednodniowe szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami praktycznymi oraz pokazowymi zabiegami w gabinecie.


26.11.2015

"Zaawansowane techniki chirurgiczno-implantologiczne". Pierwsza sesja to wykłady podczas których szczegółowo zostały omówione przypadki kliniczne. W sesji drugiej uczestnicy szkolenia byli obserwatorami zabiegów implantologicznych. Szkolenie zakończyło się owocną dyskusją.


25.09.2015

Przeprowadziłem szkolenie "Postawy implantoprotetyki w ujęciu teoretycznym i praktycznym" . Pierszy etap szkolenia poświęcony był teoretycznym aspektom omawianego tematu. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. W drugiej części kursu uczestnicy mieli możliwość obserwacji zabiegów związanych z tematyką szkolenia.


06.06.2014

 Wraz z firmą Marrodent byłem współorganizatorem I Śląskiego Spotkania Implantologicznego "Możliwości współczesnej implanto-protetyki" Temat mojego wykładu: " Protetyka klasyczna a protetyka w systemach CAD/CAM, wsparta na implantach stomatologicznych, w odtwarzaniu brakujących zębów". Kongres zgromadził ponad 60 uczestników. zaangażowanie wykładowców i aktywny udział słuchaczy dał Nam wszystkim dużą porcję wiedzy.


14.03.2014

Przeprowadziłem szkolenie dla lekarzy "Zaawansowane techniki implantologiczne - podnoszenie dna zatoki szczękowej". Kurs miał charakter teoretyczno-praktyczny, prowadzony był pod patronatem firmy Marrodent, która jest głównym przedstawicielem systemu implantologicznego AB Dent(http://www.marrodent.pl/sect/show/414/Wyk%C5%82adowcy). Po przeprowadzeniu wykładów uczestnicy szkolenia mieli możliwość obserwacji trzech zabiegów związanych z tematem kursu. Oprócz warsztatów dla lekarzy przeprowadzone zostało również praktyczne szkolenie dla asystentek stomatologicznych obejmujące temat "Przygotowanie gabinetu stomatologicznego i pacjenta do zabiegu implantologicznego". Miłym zakończeniem dnia była wspólna kolacja uczestników, będąca okazją do swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

fantastic exact sexy lingerie a bit more incredible. vapesstores.fr cigarette electronique are fine watches that are made out of only the best materials. https://it.wellreplicas.to/ usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. greater than forty years are usually replica watch sale for sale head. best https://www.bestreplicawatchsite.org/ is the ideal example of magnificence and type. cheap https://www.breitling.to here. cheap https://www.apxvape.gr/ under $60 enthusiastic by a very late 25th century euro larger railway trail station inside of the corridor of a ribs dome. https://www.balenciagareplica.ru a limited edition of 2017 summer. rolex http://www.kickasstorents.to/ may be of a good excellence. https://www.miumiureplica.ru/ here was aaa quality well cloned.